Ak potrebujete viac informácií, kontaktujte nás: Zuzana Semančová, 0902 733 476, semancova.zuzana@gmail.com

Ďakujeme